Verdiplattform for Storbuan Økosamfunn SA

 

  1. Storbuan er et bærekraftig samfunn som fremstår som et alternative til dagens forbrukersamfunn.
  2. Storbuan økosamfunn skal basere seg på selvberging, økologi og permakultur.
  3. Storbuan økosamfunn skal basere sin landbruksproduksjon på økologiske metoder, som vil gi samfunnet sunne produkter.
  4. Storbuan økosamfunn skal basere seg på felleskap, åpenhet mot alle og respekt for hverandre.
  5. Storbuan økosamfunn skal legge vekt på natur, og de menneskelige ressursene.
  6. Storbuan økosamfunn vil være et samfunn som har som fokus å gjøre hverandre og andre gode.
  7. Storbuan økosamfunn er opptatt av å dele på de teknologiske, økonomiske og menneskelige ressursene.