LEDIGE BOLIGER

Storbuan Økosamfunn SA søker etter mennesker som vil være med i oppbyggingen av økosamfunnet på Storbuan gård. 

Du/dere må være selvstendige, reflekterte og ha vilje og evne til samarbeid.

SE NEDENFOR LEDIGE BOENHETER

Økosamfunnet er organisert som et samvirke/ andelslag. 

Medlemskapet innebærer rett til å leie bolig, tilgang til fellesarealer inne og ute, mulighet for større eller mindre kjøkkenhageparsell, ved til kostpris, bod og plass i carport, bruk av båt/ kano fiskerett mm.

Du/dere må ønske å delta i fellesmøter ( en gang pr uke) og andre samarbeidsfora og delta på dugnader.

Som medlem har du også stemmerett og er valgbar til styret. Det er mulighet for å starte egen virksomhet på eller i tilknytning til gården etter søknad. Vi ønsker å legge til rette for at det skal være mulig å bo og virke i balanse både som privatperson og som del av fellesskapet.

I felleshuset drives det kortids utleie til ulike grupper og enkeltpersoner og holdes kurs og andre samlinger. Huset brukes også for SA sine medlemmer til møter og andre sammenkomster. Som medlem av SA kan du også leie huset til egne arrangementer.

Gårdsbruket er et bærende element for økosamfunnet. Gårdsbruket drives i dag av et persons foretak, men planlegges organisert som et forpakterlag/ AS. Er du/dere interessert i å gå inn som deltager(e) (eller ansvarlig) i landbruket ta direkte kontakt på tlf 91174651, eller send epost.

I følge vedtektene våre skal gårdsdriften skape et grunnlag for økosamfunnet, og være et trivselselement, og samtidig forhøye selvbergingsgraden. Videreforedling av produkter fra gården kan på sikt også skape arbeidsplasser. Pr i dag er det sauer, kyr og høns på gården. Disse leverer gjødsel til hagebruket, og produserer ull,egg og kjøtt.

Det planlegges oppstart av Andelshagebruk for mennesker som ønsker å knytte seg til Storbuan på deltid.

Beliggenhet: Storbuan gård ligger i Meldal kommune, 350 meter over havet, midt ute i fri natur og i nærheten av vann og vassdrag. Naturreservater i umiddelbar nærhet. Med bil er det 15-20 minutter til nærmeste tettsted(er) med blant annet skoler, barnehager, butikker ol, 45 minutter til Orkanger og 1,5 time til Trondheim.

Jeg/vi er interessert i å komme på besøk og se på stedet. Ta kontakt på epost: oko-by@online.no eller på tlf 91174651 og avtal tidspunkt for omvisning.

Jeg/vi kan være interessert i å leie bolig på Storbuan. Ta kontakt på samme måte som ovenfor og avtal tidspunkt for omvisning og samtale. Skriv så en søknad der du/dere forteller om dere selv, hvorfor dere ønsker å tilknytte dere Storbuan Økosamfunn, og hva dere ønsker å bidra med. Det skal legges ved referanse(r) til søknaden.

 Jeg/vi bestemmer meg/oss for å flytte til Storbuan. Etter samtale/intervju og innvilget søknad skriver du/dere under husleiekontrakt, og betaler andel. Du/dere vil først få et års leiekontrakt, som etter det året kan bli varig hvis begge parter er enige.  

Vi vil hjelpe deg med å komme på plass på gården, i bygda og i kommunen.

Nedenfor følger ledige boliger:

Fjeldheimveien 15

Halvpart av tomannsbolig, 134 kvm. 1.etg: yttergang, gang, bod, vaskerom, kjøkken, stue, liten veranda. 2.etg: gang, bad/wc og tre soverom. Vedovn og el-varme. Egen hage om ønskelig.

Kr 5000 pr måned

Leies fortrinnsvis ut til familie eller par som ønsker å ta del i jordbruk/ hagebruk på gården.

Fjeldheimveien 13

Sørvendt sokkel-leilighet på 45 kvm. Stue/ kjøkken, soverom, gang, to små rom, bad med wc, boblebad, vaskemaskin. Liten hage foran huset. Vedovn og el-varme.

Kr 3000 pr måned

UTLEID