Bo på Storbuan

For tiden har vi flere ledige bolig på Storbuan. 

Vi søker etter par/person/familie til å drive landbruket på Storbuan gård, da nåværende bonde er blitt pensjonist. 

Du/dere må være sosialt innstilt og ha utdanning og erfaring innen økologisk jordbruk. Sauebesetning og noe landbruks-utstyr kan overtas, men driftsform kan endres hvis dette er ønskelig. For de/den rette har vi rimelig 4-roms bolig til leie.

Det er 8 boenheter på Storbuan. Alle som bor på Storbuan samarbeider om  å drive hovedhuset, hagebruket og vedlikeholde husene. Vi har praktiske møter på tunet ca en gang hver 14.dag  Av og til griller vi sammen eller møtes på dugnad.