Vil du bli medlem eller støttemedlem i Foreningen Storbuan Økosamfunn koster det kr. 200,- for medlem og kr. 100,- for støttemedlem. Kontingenten betales inn til kontonr. 4212.09.83363. Send samtidig en epost til: oko-by@online.no med navn, adresse og eventuelt telefonnummer.

Medlemmer får jevnlig tilsendt nyhetsbrev med oppdatering over hva som skjer på gården, og innkalling til årsmøte(r) og medlemstreff.