Gården Storbuan er i følge bygdeboka bosatt og drevet fra 1500-tallet. Eiendommen ble på midten av 1800-tallet kjøpt og drevet av familien Thams i rundt 100 år. Gården ble solgt til Direktoratet for Statens skoger i 1970 (senere Statsskog SF). Stiftelsen Storbuan har fra 1983 leid gården av Statsskog og drevet med rusomsorg og barnevern. I den forbindelse er det bygget flere hus på gården. Stiftelsen Storbuan kjøpte gården av Statsskog i 2016 og fra juli 2016 er det  Storbuan Økosamfunn SA som leier gården.